خانه فروشی دارای پنج اطاق و سه تشناب kabul Real Estate

$500
Added
Mar 30, 2017
Views
555
Rating
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
DESCRIPTION

خانه فروشی
دارای پنج اطاق و سه تشناب عصری و یک اشپز خانه عصری و تحکو . به مساحت سونیم بسوه دارای قباله شرعی و نل اب 24ساعته. و خانه نوساخت است.
ادرس 315 خیر خانه کوچه 12.
قیمت: 120000$ با جور امد.
نیاض مندان واقعی به تماس شوند .
0788183350

5 Rooms home for sale or rent in kabul

FEATURES

LEAVE MESSAGE TO AUTHOR

Human Test: Find the X     2 + 4 =

(c) All Right Reserved AFghanBEE
Close