خانه براي فروش عاجل Home for sale in kabul Real Estate

$57,000
Added
Apr 15, 2017
Location
Views
417
Rating
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
DESCRIPTION

تفصیلات : خانه با بهترین موقیعت در شهر کابل به مساحت 400 متر مربع برای فروش عاجل


دارای 4 اطاق نشیمن که هرکدام 3*5 — 3*4—4*3 -3*3.55 و یک دهلیز به مساحت 9*3 یک اشپزخانه عصری دو تشناب عصری و دارای یک اطاق تحکو به مساحت 3*4 و خانه در سرک اول عقب هنکرها قرار داشته که از سرک عمومی یعنی قیر 150 متر فاصله دارد
دارای دو دانه واتر پمپ اب و برق دولتی کتابچه صفایی خانه است اما از طرف شاروالي سروي شده كه به زودترين فرست ممكن قباله شرعي داده ميشود اما قباله عرفی فعلا دارد از شهرك طلايي و دست اول که بنام خود بنده است.
این خانه به شکل عصری اباد گردیده است و در قیمت برای خریدار واقعی جور امد دارد
برای معلومات بیشتر به شماره بالا به تماس شوید
اوقاتی که میتوانید به دیدن خانه مذکور بیاید ساعت 7صبح-55 عصر همه روزه است

نمر تماس 0791479797
Home for sale in kabul Well Condition &  Great location & peaceful enviroment

FEATURES

LEAVE MESSAGE TO AUTHOR

Human Test: Find the X     1 + 6 =

(c) All Right Reserved AFghanBEE
Close