حویلی فروشی Home for sale in kabul Real Estate

Added
Apr 14, 2017
Location
Views
530
Rating
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
DESCRIPTION

حویلی فروشی Home for sale in kabul

بسوه ده لک افغانی
قیمت: صد لک افغانی
جور آمد دارد
آدرس دقیق: کابل ده دانا کوچه برج برق روبروی مسجد امام اعظم
کسی که خریدار واقعی است به این شماره به تماس شود
0728436278
لطفا مزاحم ناق نشوید

FEATURES

LEAVE MESSAGE TO AUTHOR

Human Test: Find the X     8 + 4 =

(c) All Right Reserved AFghanBEE
Close