حويلی فروشي Brand new Home for sale in kabul Real Estate

$450,000
Added
Apr 17, 2017
Location
Views
549
Rating
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
DESCRIPTION

حويلی فروشي با جور آمد – شماره تماس 0790158573

حويلی فروشی به مساحت 280 متر مربع, دارای قباله شرعی و در بهترین موقعیت شهر کابل یعنی چهاراهی ترافیک, کوچه ی ناحیه چهارم شاروالی کابل.
این حویلی که در پنج منزل اعمار شده است, دارای ساحه سبز و
17 اتاق خورد و بزرگ و سالون های مفشن میباشد
10 تشناب عصری دارد
5 آشپزخانه عصری دارد
33 تحويل خانه و گراچ برای پنج موتر و نیز دارای گراچ بيرونی می باشد
همچنان دو تخت بام بزرگ دارد و تمام كف تعمير با سنگ مرمر پوشانيده شده است.
هر منزل دارای ميتر مستقل و راه های جداگانه ميباشد سه بالكن بزرگ شيشه پوش و چهار بالكن جداگانه دارد.
سیستم انترنت، پيزاره هاي چوبي, تهکاو بزرگ 1533 متر مربع که در آن دو اتاق, یک تشناب یک آشپزخانه و يك تحويلخانه نیز موجود است
در دوم نبش قرار دارد و سرک بنابر موقعیت خوبی که دارد, امنیت بهتر و عالی نیز میداشته باشد.

FEATURES

LEAVE MESSAGE TO AUTHOR

Human Test: Find the X     9 + 4 =

(c) All Right Reserved AFghanBEE
Close