اپارتمان فروشی ۵ اطاقه. جورامد دارد. Qasaba Town, Kabul Afghanistan Real Estate

$75,000
Added
Jul 24, 2017
Location
Views
451
Rating
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
DESCRIPTION

اپارتمان فروشی دارای ۵ اطاق. ویکی تهکاو ۲۲ متر مربع. دارای ساحه دید بسیار ازاد و نزدیک مکتب در شهرک وزارت شهر سازی قصبه. جدیدا اعمار گردیده وتاهنوز استفاده نه شده.
شماره تماس. 0700819089.

FEATURES

LEAVE MESSAGE TO AUTHOR

Human Test: Find the X     3 + 2 =

(c) All Right Reserved AFghanBEE
Close